DZIAŁAMY Z MYŚLĄ O CZŁOWIEKU  
                                                                     DZIAŁAMY Z MYŚLĄ O PACJENCIE

Informacje o Prawach Pacjenta dla Polaków i obcokrajowców, Polaków powracających z zagranicy jak i dla Polaków przebywających za granicą.

Projekt "Stworzenie przestrzegania standardów praw pacjenta onkologicznego w Polsce" nie będzie realizowany z


powodu nieetycznych zachowań firmy ROCHE! która interesowała sięprojektem od stycznia 2017 roku,

prosząc o szczegóły realizacji projektu, prowadziła poprzez pracownika reprezentującego z nami rozmowy telefoniczne jednocześnie zachwycając się i zachwalając pomysł oraz podając propozycje dodatkowych działań w ramach projektu. Wypytywała nas również o szczegóły realizacji projektu. Czy jakieś działania już podjęliśmy i jakie?
Poprzez długi czas oczekiwania na decyzję Fundacja została wprowadzona w błąd odnośnie pozytywnego rozparzenia naszego wniosku.
Firma ROCHE Polska Sp. z o.o.miała nam udzielić darowizny na jego realizację.
ostatecznie odpisując w dniu 22 marca 2017 roku
Szanowna Pani,

w obliczu naszych innych zobowiązań nie możemy się podjąć wsparcia Państwa projektu.

Patient Organisation LiaisonRoche Polska Sp. z o.o.

Domaniewska 39 B
02-672 Warsaw, Poland
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy,KRS 118292
NIP 522-00-14-461

Nawiązując do powyższego Pacjenci chorzy na raka zostali pozbawieni szansy na stworzenie standardów
przestrzegania ich praw.

W imieniu

Fundacji Lepsze Prawa Człowieka
Prezes Zarządu
Anna Słowińska

© COPYRIGHT  2016  Fundacja Lepsze Prawa Człowieka